Ziekmelden

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, omdat hij/zij ziek is (of om een andere reden), dan moet u dit doorgeven via Parro aan de groepsleerkracht van uw kind. Dit kunt u doen vanaf 06.30 a.m. tot uiterlijk 07.30 a.m. Bij meer dan twee dagen verzuimen gaarne een doktersbriefje meegeven met uw kind. Als wij niets van u horen, dan is het verzuim ongeoorloofd.