Schoolgids

Schoolgids

Goed onderwijs geven aan kinderen is wat wij dagelijks doen. De schoolgids is om u te informeren over de gang van zaken op en rondom onze school, wat wij onder goed onderwijs verstaan en hoe wij daar vorm aan geven. De schoolgids is handig voor de ouders die kinderen op onze school hebben en ook voor de ouders van onze toekomstige leerlingen.