Missie en visie

Onze missie

Een stevig fundament leggen voor de verdere schoolloopbaan van elk kind op cognitief-, sociaal-emotioneel en spiritueel gebied, zodat hij/zij later verantwoordelijk en respectvol kan functioneren in onze maatschappij. Het katholieke geloof is hierbij onze inspiratiebron.

Onze visie

In een respect-, sfeer- en zorgvolle omgeving de basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) van het kind ontwikkelen. Wij proberen op school een vriendelijke en veilige omgeving te creëren, waar orde en regelmaat ook deel van uitmaken. Door verschillende activiteiten met elkaar te doen, versterken we de onderlinge band. Er wordt hierin veel energie gestoken, maar we houden ook veel positieve energie aan over (relatie). Naast de aandacht voor de cognitieve vakken is er specifieke aandacht is voor individuele leerlijnen, zelfstandig werken en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen (competentie en autonomie). Dit gedragen door een geloofsovertuiging gefundeerd op de Rooms-Katholieke leer.