Samenwerkende instanties

Stichting Expertisecentrum Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) 

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden. De samenwerking tussen school en EOZ speelt hierbij een belangrijke rol. 

Fundashon Kuido pa Bista i Oido (FKBO)

Zij geven ondersteuning aan de leerkracht van de leerling die mogelijk een probleem heeft met het gehoor en/ of het zicht, en ook aan deze leerling zelf. De begeleiding gaat o.b.v. observatie, speciaal materiaal of overleg, afhankelijk van de situatie van de leerling.

Akseso

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van alle kinderen van 0-19 jaar. Het consultatiebureau is voor de kinderen van 0-4 jaar en de schoolgezondheidszorg is voor de kinderen van 4-19 jaar. De JGZ is sinds kort bij Sentro Akseso aangesloten. Hier werken we nauw samen met pedagogische medewerkers, maatschappelijk werkers en kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij

Soms kan de school gebeld worden voor een overleg met Jeugdzorg en Gezinsvoogdij indien er begeleiding thuis is door hen, dan gaat de intern begeleider van de school naar dat overleg. Hun kantoor is gevestigd aan de Kaya Prinses Marie 7.

Tel.: 715-7201.

Voogdijraad

Soms kan de voogdijraad ons benaderen voor wanneer er een casus plaats moet vinden. Als ouder wordt u van tevoren door hen op de hoogte gesteld.Hun adres is gevestigd aan de Kaya Italia 10.

Tel.: 715-8898.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar mevr. Jennifer Albertus-Geerman, houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet op alle basisscholen op Bonaire. Haar kantoor is in het gebouw van Directie Samenleving en Zorg te Kaya Neerlandia 41.Tel.: 717-2211.