IKC

IKC

Kinderdagverblijf Noah en de naschoolse opvang vallen onder de Stichting ‘AkohidaProfeshonal pa Mucha’. Als een Integraal Kind Centrum (IKC) leveren wij samen een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar) tot zelfredzame verantwoordelijke en sociale burgers. Wij creëren een plek waar de scheidslijn tussen onderwijs en opvang vervaagd, waar kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar wij ze voorbereiden op de maatschappij. Dit allemaal in een veilige, uitdagende en plezierige omgeving.