Schooltijden

Op Skol Amplio Papa Cornes hanteren we de volgende lestijden van maandag tot en met vrijdag:

Groep 1 tot en met 8 van 7.30 tot 12.30

Een leerling die vier keer in een periode (dit is vastgesteld door de leerplicht) te laat komt, krijgt een schriftelijke melding van zijn/haar groepsleerkracht mee naar huis voor de ouders om te ondertekenen. Indien geen verbetering in het te laat komen en de leerling in diezelfde periode 7 keer te laat komt, krijgt u een schriftelijk bericht dat uw kind aangemeld zal worden bij de leerplichtambtenaar. Deze laatste zal dan verder optreden. Komt u na school a.u.b. uw kind(eren) op tijd ophalen in verband met toezicht op het plein.