Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De school wil u, als ouder, meer betrekken bij de ontwikkeling van uw kind naast de bestaande gesprekken die we gedurende het schooljaar met elkaar hebben. Vanaf dit schooljaar zullen we gebruik maken van het Ouderportaal om de resultaten van uw kind met u te delen. Wanneer uw kind een toets maakt, kunt u binnen een week het cijfer in het Ouderportaal zien. Mocht u behoefte hebben om een toets in te zien kunt u een afspraak maken met de leerkracht. Naast de cijfers van de afzonderlijke toetsen kunt u ook het rapport van uw kind terugzien in het Ouderportaal. Via onze website kunt u gemakkelijk inloggen in het Ouderportaal met dezelfde inloggegevens als Parro.