NSO

Kinderdagverblijf Noah en de naschoolse opvang vallen onder de Stichting ‘Akohida Profeshonal pa Mucha’. Als een Integraal Kind Centrum (IKC) leveren wij samen een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 tot 13 jaar) tot zelfredzame verantwoordelijke en sociale burgers.