Identiteit

Katholieke identiteit

Op onze school geven wij inhoud aan onze Katholieke identiteit op de volgende manier:

  • Er wordt elke ochtend aan het begin van een nieuwe schooldag, vóór de eetpauze én ’s middags aan het einde van een schooldag in alle groepen met de leerlingen gebeden.
  • Op de lesroosters van alle groepen staat tenminste drie keer per week godsdienstlessen ingeroosterd welke verzorgd worden door de groepsleerkrachten zelf, de priester of de godsdienstdocent dhr. Alejandro Rodriguez.
  • Elke nieuwe maand opent met een maandopening waarbij de priester van de katholieke kerk te Antriol aanwezig is en wordt er samen gebeden en gezongen.
  • We herdenken en vieren de geboorte van Jezus in december en Zijn dood en verrijzenis met Pasen door verschillende activiteiten hieromtrent te organiseren.
  • Samen met de kerk en de ouders bereiden we onze leerlingen van groep 5 voor, voor hun Eerste Heilige Communie en onze leerlingen van groep 8 voor hun Vormsel.
  • Vanuit het schoolbestuur worden er bezinningsdagen georganiseerd voor de leerlingen van groep 8 en de personeelsleden.